De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid gemaakt en wordt ook nauwkeurig bijgehouden. De informatie op deze website is echter algemeen en niet van toepassing op individuele situaties. U kunt aan de inhoud van deze site dan ook geen rechten ontlenen en ook geen aanspraak maken op de juistheid en/of volledigheid van de inhoud. Juvarex is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of dreigende schade voortkomende uit het gebruik van deze website en/of het gebruik van externe hyperlinks op de website.