Uw Nalatenschap in Vertrouwde Handen

Bij Juvarex nemen we de verantwoordelijkheid voor zorgvuldige afhandeling en nauwkeurige documentatie serieus. Vaak stellen mensen het denken aan zaken die pas in de toekomst spelen, zoals pensioenopbouw en nalatenschap, uit. Gedachten over de periode na het overlijden vermijden we liefst helemaal. Echter, juist in die tijd hebben nabestaanden behoefte aan duidelijkheid. Ze willen weten wat uw wensen zijn voor uw nalatenschap. Door nu uw gedachten hierover te laten gaan en uw wensen vast te leggen, voorkomt u na uw overlijden onduidelijkheid en mogelijke meningsverschillen tussen uw nabestaanden. Het is verstandig om hier nu al aandacht aan te besteden. Als u uw wensen alvast overdenkt en vastlegt in een testament, blijven uw nabestaanden straks niet met onbeantwoorde vragen achter.

Om ervoor te zorgen dat uw wensen na uw overlijden worden gerespecteerd, kunt u in uw testament een executeur benoemen en duidelijk maken wat zijn of haar rechten en verantwoordelijkheden zijn. Dit kan bijvoorbeeld een van uw erfgenamen zijn, maar als u geen erfgenamen heeft of hen niet met deze belangrijke en tijdrovende taak wilt belasten, kunt u ook een onafhankelijke partij zoals Juvarex als executeur benoemen. Het afwikkelen van nalatenschappen is een van de taken die Juvarex als onpartijdige en onafhankelijke instantie wordt toevertrouwd. Wij kunnen snel belangrijke zaken oppakken in deze rol. Zonder een executeur zijn alle erfgenamen gezamenlijk bevoegd én verplicht om de nalatenschap af te handelen, wat betekent dat één weigerachtige of trage erfgenaam alles kan vertragen.

Als u Juvarex als executeur/afwikkelingsbewindvoerder in uw testament opneemt, zorgen wij als onafhankelijke partij ervoor dat de afwikkeling van uw nalatenschap exact volgens uw wensen verloopt. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en een kosteloos adviesgesprek.