Uw Antwoorden Op Erfrechtelijke Vragen

Hoeveel vrijstelling heb ik in 2024 voor de erfbelasting?

Dat hangt van meerdere factoren af. Voor een partner gelden andere vrijstellingen dan voor een kind of een ouder. Kijk voor de meest actuele vrijstellingen en tarieven op de site van de belastingdienst.

Hoe weet ik of er een testament is gemaakt?

In Nederland houdt het CTR (Centraal Testamentregister) bij wie een testament heeft opgesteld en bij welke notaris. U kunt dus bij het CTR navraag doen of er een testament bestaat. Let op, ze kunnen u alleen vertellen of er een testament is, niet wat de inhoud is, dit gaat altijd via de notaris en alleen aan de erfgenamen en/of executeur.

Wat is het voordeel van een onafhankelijk executeur?

Soms lukt het erfgenamen niet om gezamenlijk tot een afwikkeling te komen, door bijvoorbeeld een vertroebelde relatie of zijn ze er niet toe in staat. Een onafhankelijke executeur handelt altijd in het belang alle erfgenamen en niet alleen van één of meerdere erfgenamen. Daarnaast spelen bij het afwikkelen van een nalatenschap vaak complexe zaken die de nodige juridische en fiscale kennis vergen.

Kan ik mijn wensen voor mijn uitvaart ook in mijn testament vastleggen?

Het kan zeker en wordt zo nu en dan ook wel gedaan. Of het verstandig is, is wat anders. Immers een testament wordt vaak pas geopend nadat de uitvaart al heeft plaatsgevonden. De informatie uit het testament v.w.b. de uitvaartwensen, zijn dan vaak de bekende ‘mosterd na de maaltijd’.

Mag ik mijn benoeming tot executeur weigeren?

U mag op elk moment uw benoeming tot executeur weigeren. Ook wanneer u destijds tegen de overledene heeft gezegd dat u het wel wilde doen. U bent nooit verplicht om executeur te worden.

Ik heb mijn benoeming tot executeur aanvaard, maar vind het te lastig worden, wat nu?

Vindt u de verantwoordelijkheden te veel? Of wordt de nalatenschap te moeilijk om af te wikkelen? Dan kunt u altijd hulp inschakelen door een professionele executeur aan te wijzen die u helpt bij de afwikkeling.

Welke soorten executeurs zijn er?

Er zijn drie soorten executeurs, deze worden onderscheiden met een ster en hebben verschillende taken en bevoegdheden.

  • De uitvaartexecuteur of begrafenisexecuteur (één ster) regelt uitsluitend de begrafenis of crematie.
  • De beheersexecuteur (twee sterren) heeft de taak om de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen. Na het inventariseren van de bezittingen en schulden, regelt hij de administratie, zorgt voor de betalingen van schulden en informeert de erfgenamen. De verdeling van de nalatenschap valt niet onder zijn verantwoordelijkheid.
  • De executeur-afwikkelingsbewindvoerder (drie sterren) is een beheersexecuteur die ook de bevoegdheid heeft om de complete nalatenschap af te wikkelen en te verdelen.